Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Cập nhật lần cuối : ngày 26, tháng 08, năm 2015

Có nhiều cách mà bạn sẽ sử dụng dịch vụ của chúng tôi - để tìm kiếm và chia sẻ thông tin, để giao tiếp với người khác hoặc tạo ra nội dung mới. Khi bạn chia sẻ thông tin với chúng tôi, chẳng hạn như tạo tài khoản Vật Giá, chúng tôi có thể phục vụ bạn tốt hơn như giới thiệu thông tin, vận chuyển hàng hóa... Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi muốn nêu ra rõ ràng chúng tôi sẽ sử dụng và bảo vệ thông tin của bạn như thế nào.

Chính sách bảo mật của chúng tôi sẽ mô tả: 1. Thông tin chúng tôi sẽ thu thập và lý do thu thập thông tin đó. 2. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này thế nào.

Xin hãy đọc tài liệu này, nếu bạn có thắc mắc gì xin hãy liên lạc với chúng tôi.

Đăng nhập thông qua tài khoản GoogleFacebook

  • Ngoài hình thức đăng nhập thông qua mật khẩu, Chúng tôi cung cấp thêm 2 hình thức đăng nhập khác là thông qua tài khoản GoogleFacebook.

  • Tức là bạn có thể đăng nhập vào tài khoản từ tài khoản GoogleFacebook của bạn.

  • Nếu bạn không muốn cho phép đăng nhập thông qua tài khoản Google hoặc Facebook, Kích đây để cấu hình.

  • Nếu bạn không cấu hình quản lý đăng nhập, mặc định bạn cho phép đăng nhập thông qua tài khoản GoogleFacebook. Và bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập GoogleFacebook của bạn.

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập các thông tin mà chúng tôi cho là cần thiết do bạn cung cấp để phục vụ mục đích cải tiến dịch vụ dành cho người dùng.

Thông tin chúng tôi sử dụng

Từ thông tin thu thập được, chúng tôi sẽ sử dụng để cải tiến dịch vụ của chúng tôi.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi đã cố gắng để bảo mật thông tin người dùng từ những truy cập, thay đổi, phá hủy dữ liệu không hợp lệ. Đặc biệt chúng tôi mã hóa nhiều dịch vụ bằng SSL.

Thay đổi

Chính sách bảo mật của chúng tôi có thể thay đổi theo thời gian, để đáp ứng những thay đổi của luật pháp hoặc dịch vụ của chúng tôi.